Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Thông báo

V/v Tạm giữ xe mô tô hai bánh vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ

Hiện nay, Công an TP Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ các xe mô tô vi phạm trật tự  an toàn giao thông  đường bộ quá hạn không có chủ sở hữu phương tiện đến xử lý, gồm nhiều nhãn hiệu và chủng loại khác nhau, với số lượng 284 phương tiện các loại.

Nay Công an Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xin thông báo ai là chủ sở hữu những phương tiện nói trên mang đầy đủ giấy tờ đến Công an Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để liên hệ giải quyết (theo địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không có chủ sở hữu phương tiện đến nhận, Công an Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đề nghị Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu các xe nói trên sung vào công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

Danh sách và đặc điểm các loại xe như bên dưới. (Tải danh sách chi tiết tại đây)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10