Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang thông báo khẩn ứng phó gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông

(THTG) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Tiền Giang vừa ra thông báo khẩn, gởi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp về việc chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông.

Thông báo nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên vùng biển Đông Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8. Từ ngày 16/12, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, nên ở các vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có giá Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Khu vực Bắc và giữa biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Ngoài ra, trên vùng biển phía Đông Nam miền Trung Philippin hiện có một cơn bão (có tên quốc tế là Kai-tak) đang hoạt động ở vị trí 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

imageresize

Vi trị và dự kiến đường di chuyển của bão Kai-tak

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 13 giờ ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung  Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp triển khai một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố:

–    Thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của gió mạnh trên biến và bão gần biển Đông đế chủ động các biện pháp phòng tránh. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra.

–   Theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông trên các phương tiện thông tin; giữ liên lạc vói chủ các phương tiện, thông báo cho người dân đặc biệt là khu dân cư tập trung tại các khu vực ngoài đê, ven sông, ven cửa sông, ven biển biết để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Rà soát phương án, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó vói gió mạnh trên biến kết hợp với bão gần biến Đông.

2. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở, ngành tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ được giao sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó vói gió mạnh trên biến và bão gần biến Đông đang di chuyến hướng vào vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang, Đài Truyền hình và Truyền thanh huyện, Đài Truyền thanh xã: Tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của gió mạnh trên biển và bão gần biển Đông đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang