Hướng dẫn thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 22-8, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản hướng dẫn thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh. “Vùng xanh” tại Phường 3, Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Trọng Hiếu Văn bản nêu rõ, để bảo vệ những kết quả đã đạt được […]