Thi tốt nghiệp THPT 2020: Chia thí sinh thành 4 nhóm

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân loại các thí sinh theo 4 nhóm: F0, F1, F2 và nhóm còn lại. Thí sinh nhiễm Covid-19 được xét đặc cách tốt nghiệp Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và đang lây lan sang các địa phương […]