Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X

(THTG) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khoá X, sáng 06-7, dưới sự chủ tọa của ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên […]