Mực nước ở các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh

(THTG) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, mực nước trên sông Mê Kông đang lên nhanh. Mực nước tại một số trạm chính như sau:

 

Trạm Mực nước 7 giờ ngày 17/7(m) Ghi chú
Mukdahan (Thái Lan) 7,75

Đang lên nhanh

Pakse (Lào) 7,68 Đang lên nhanh
Stung Treng (Cam Pu Chia) 8,18 Đang lên nhanh
Kratie (Cam Pu Chia) 17,63 Đang lên nhanh
Phnom Penh Port (Cam Pu Chia) 5,41 Đang lên nhanh
Phnom Penh Bassac (Cam Pu Chia) 6,37 Đang lên nhanh

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 16/7 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu: 2,23m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,14m.

Dự báo: Do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến cuối tháng 7/2018, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng ở mức 3,2m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 2,8m, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương