Lấy ý kiến dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(THTG) Chiều ngày 20/3,  Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có 10 chương, 136 điều. Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng: Việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước hiện hành. Đồng thời bảo đảm việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng và khai thác  tài sản công hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới về khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

1

Ảnh: Minh Trí

Một số đại biểu cho rằng, dự án luật này có liên quan mật thiết đến công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công… Do vậy, cần hết sức quan tâm đến phạm vi điều chỉnh của Luật, bảo đảm độ bao quát của Luật trong việc quản lý tài sản Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng cần có những quy định rõ ràng hơn và những chế tài chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đang đầu tư ở các doanh nghiệp; cần có những quy định trong việc mua sắm tài sản tập trung và tăng cường chế tài gắn với trách nhiệm, để xử lý khi xảy ra sai phạm, thất thoát hoặc không hiệu quả; vấn đề cá nhân, tập thể tặng, cho các cơ quan, đơn vị Nhà nước làm tài sản công cần phù hợp quy định; cần quy định việc quản lý tài sản công của lực lượng vũ trang phục vụ nhiệm vụ kinh tế.  Mặt khác cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nguồn hình thành của từng loại tài sản công hoặc nhóm tài sản công để xây dựng luật được cụ thể, phù hợp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều vấn đề liên quan đến câu, chữ và giải thích từ ngữ trong dự án Luật cho dễ hiểu và phù hợp thực tế.

Các ý kiến của các đại biểu đã đóng góp tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang ghi nhận và tổng hợp để trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.

An Phước