Học sinh Tiền Giang chuyển hình thức học trực tuyến từ ngày 17-5

(THTG) Ngày 13-5, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh, cho phép học sinh không học tập trung tại trường từ ngày 17/5/2021 (trừ khối lớp 9 và lớp 12), đồng thời chuyển hình thức dạy và học, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

IMG_6991-logo-700x466

IMG_7045-logo-700x466

Từ ngày 17/5/2021, học sinh Tiền Giang không học tập trung tại trường (ngoại trừ lớp 9 và lớp 12)

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục – đào tạo, điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy và học đối với các bậc học, cụ thể như sau:

Giáo dục mầm non: Tất cả cảc cơ sở giáo dục mầm non kết thúc và tổng kết năm học trong ngày 16/5/2021.

Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

+ Đối với lớp 9 và lớp 12: Tiếp tục thực hiện việc dạy và học trực tiếp tại trường học, kết hợp dạy và học trực tuyến để đảm bảo chương trình năm học theo quy định.

+ Đối với các khối lớp còn lại: Từ ngày 17/5/2021, không học tập trung tại trường, mà chuyển đổi hình thức từ dạy và học trực tiếp trên lớp, sang hình thức dạy và học trực tuyến, hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện của các cơ sở giáo dục, để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện văn bản này, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục theo quy định.

P.H