Học sinh Tiền Giang bắt đầu nghỉ học từ ngày 03/02/2021 để phòng chống Covid 19

(THTG) Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời để chủ động và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 02/02/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 411 /UBND – KGVX về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021 (Từ ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

z2310983062372_440837a237bdcc4be45c6d21a8c9185f

Theo văn bản, thời gian nghỉ Tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Thông báo số 01/TB-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Công văn số 24/SGDĐT-TCHC ngày 12/01/2021 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Tiền Giang yêu cầu các đơn vị giáo dục tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan Trung ương và của tỉnh theo đúng phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, “5K”; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở để mọi người nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh của đơn vị bằng hình thức phù hợp.

HB