Hoạt động vận tải liên tỉnh và nội tỉnh Tiền Giang trở lại bình thường từ ngày 20-10

(THTG) Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh sẽ được tổ chức hoạt động bình thường kể từ ngày 20/10/2021 sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh Covid-19. Đây là nội dung được nêu rõ thông báo của Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang về tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ở cấp độ 2.

Theo đó, đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh được sẽ tổ chức hoạt động bình thường kể từ ngày 20/10/2021, cụ thể trên lĩnh vực đường bộ, bao gồm: xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi; đường thủy nội địa, bao gồm: bến phà, bến thủy nội địa (bến hành khách), bến khách ngang sông.

Van tai

Van tai 2

Hoạt động vận tải hành khách tỉnh Tiền Giang trở lại bình thường từ ngày 20-10. Ảnh: Minh Trí

Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, chỉ được phép hoạt động liên tỉnh khi có sự chấp thuận của các tỉnh, thành phố nơi đi, nơi đến, bao gồm: xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi; tuyến cố định, hợp đồng; các bến phà, bến thủy nội địa (bến hành khách), bến khách ngang sông.

Tại thông báo này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải; bến xe, trạm dừng nghỉ; cảng, bến thủy nội địa, bến phà, bến khách ngang sông; chủ phương tiện thực hiện đúng những nội dung có liên quan tại Phương án số 2474 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải; bảo đảm các yêu cầu về kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xây dựng Phương án tổ chức hoạt động vận tải, đón trả khách và phòng, chống dịch Covid-19 gửi về Sở Giao thông vận tải xem xét trước khi tổ chức thực hiện.

Mạnh Cường