HĐND tỉnh Tiền Giang giám sát Sở Kế hoạch Đầu tư

(THTG) Đoàn giám sát HĐND tỉnh Tiền Giang gồm các thành viên của Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội có buổi làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang, nhằm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3Hop thanh vien UB

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư, tính đến tháng 6 năm 2017, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang được đánh giá đạt mức tăng trưởng cao nhất so với những năm gần đây. Nghị quyết đề ra mức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt từ 9- 9,5 %, nhưng thực tế đến tháng 6 năm 2017 đã đạt 9,56 %, xếp hạng thứ 2 về tăng trưởng kinh tế trong 13 tỉnh ĐBSCL. Các cuộc giám sát của HĐND tại các sở ngành và các địa phương cho thấy, tất cả đều triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đạt 50 % chỉ tiêu đề ra. Đây là tín hiệu rất phấn khởi cho sự tăng trưởng toàn diện của kinh tế Tiền Giang.

HDND giam sat2

HDND giam sat6

HDND giam sat4

Các đại biểu góp ý kiến trong buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Tại buổi làm việc, các đại biểu HĐND đã nghe báo cáo về tình hình đầu tư công, tiến độ thực hiện và những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư công, qua đó làm cơ sở để bàn bạc thống nhất bổ sung những công trình trung hạn giai đoạn 2016- 2020. Theo các đại biểu HĐND tỉnh, qua các cuộc tiếp xúc xử tri, cử tri đề nghị các sở ngành cần có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về về chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, năng lực cạnh tranh của tỉnh thấp, chưa thu hút nhà đầu tư, những khó khăn của ngành chăn nuôi hiện nay, đầu ra trong tiêu thụ nông sản và chuẩn bị tốt cở sở hạ tầng cùng nguồn nhân lực để đi vào xây dựng Tp. Mỹ Tho trở thành phố thông minh…

HDND giam sat1

Ông Nguyễn Thành Diệu – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND phát biểu trong buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

HDND giam sat3

Đại diện  Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Phong

Nghị quyết 22 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2017 được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa 9. Hoạt động giám sát này nhằm đánh giá lại việc thực hiện những nội dung Nghị quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư, cùng các sở ngành có liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14/7 sắp tới.

Bùi Phong