Gò Công Tây được xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG) Taị Hà Nội,  Hội đồng Thẩm định Trung ương đã tổ chức hội nghị xét, công nhận huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

vlcsnap-2022-01-21-15h01m29s927.png

vlcsnap-2022-01-21-15h03m32s960.png

vlcsnap-2022-01-21-15h05m54s186.png

Lãnh đạo huyện Gò Công Tây đã báo cáo với hội đồng thẩm định về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Liêm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Gò Công Tây đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2021. Theo đó, sau 10 năm thực hiện Chương trình, huyện Gò Công Tây đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong huyện và đã đạt được những kết quả nổi bật: Diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch”; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân; văn hóa, xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Xa Dong Son 10

Các tuyến đường giao thông nông thôn của huyện Gò Công Tây  được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Đoàn Vũ

Huyện Gò Công Tây xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính lâu dài, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội, chính trị và quốc phòng – an ninh. Với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của nhân dân. Đến nay, huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới đối với huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, Hội đồng đã nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu kín đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyễn Phong