Gò Công Đông chủ động công tác phòng chống hạn, mặn mùa khô

(THTG) Theo đánh giá của ngành chuyên môn, mùa khô năm 2019-2020 trên các cửa sông Tiền và sông Vàm Cỏ, tình hình nước mặn nhiều khả năng xuất hiện sớm, độ mặn cao và lấn sâu vào nội đồng nhanh hơn so với trung bình nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 vùng ngọt hóa Gò Công, đặc biệt là tình trạng thiếu nước ngọt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của nhân dân ở các huyện phía Đông.

Cong Long Uong

Cống ngăn mặn trữ ngọt Long Uông, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông trong những tháng mùa khô năm 2019-2020 khoảng 690.000 m3/tháng và khả năng đáp ứng của 02 cụm và 04 trạm cấp nước trên địa bàn huyện là 360.000 m3/tháng, phần còn lại, từ nguồn nước BOO Đồng Tâm. Tuy nhiên tình hình phân bố dân cư một số nơi thưa thớt không tập trung theo cụm, theo tuyến, số hộ dân sống rải rác theo đất canh tác chiếm khoảng 25%, nên việc đầu tư kéo tuyến ống cấp nước gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nguồn nước sinh hoạt cấp cho người dân đã kết nối với dự án BOO, nhưng nguồn nước cấp của BOO ở một số khu vực chưa đảm bảo đủ lưu lượng, áp lực, đường ống tiếp nhận từ những điểm đấu nối của BOO nhỏ. Mặt khác, nguồn nước thô sản xuất từ nguồn nước mặt ngày càng ô nhiễm, khó xử lý trong khi yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Nhằm chủ động phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019-2020, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Huyện Gò Công Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất và đảm bảo cấp nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019-2020, nhằm đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt đủ nước tưới cho khoảng 10.000 hecta lúa vụ Đông Xuân 2019-2020; 1.500 hecta hoa màu và 855 hecta vườn cây ăn trái và đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho khoảng 37.100 hộ dân trên địa bàn huyện.

Để bảo vệ sản xuất, huyện Gò Công Đông khuyến cáo người dân lịch xuống giống vụ Đông Xuân sớm và Đông Xuân chính vụ 2019-2020, đồng thời tăng cường kiểm tra xâm nhập mặn ở các đoạn đê xung yếu, có khả năng triều cường tràn qua và rò rỉ mặn ở các cống để kịp thời sửa chữa, xử lý tránh ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra độ mặn ở các tuyến kênh trong nội đồng, đặc biệt khu vực ven biển, ven sông, khu vực cuối nguồn của Dự án ngọt hóa thường có chất lượng nước xấu để có giải pháp xử lý…

Đặc biệt, để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, giải pháp pháp tạm thời là nạo vét, vệ sinh các ao chứa để tăng khả năng trữ ngọt cho các ao chứa của các trạm cấp nước trong mùa khô. Tuyên truyền vận động người dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, tăng cường trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm. Song song đó, huyện sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp mở 53 vòi nước công cộng từ tháng 02/2020 đến hết tháng 5/2020 cho nhân dân ở các khu vực ven biển, ven sông, các hộ sống phân tán chưa có nước từ trạm cấp nước tập trung để sử dụng. Triển khai đầu tư 15 tuyến ống chuyển tải và phân phối nước sinh hoạt phục vụ cho 3.235 hộ dân. Về lâu dài, huyện sẽ tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước BOO Đồng Tâm, phân phối cho thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông” và sau năm 2020 sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp và lắp đặt mới 17 tuyến ống chuyển tải, phân phối phục vụ cho 2.955 hộ dân chưa có nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

 Lê Hồng Quân