HĐND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện

(THTG) Ngày 12-4, tại huyện Gò Công Tây, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp quý I/2024 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Nguyên – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I năm 2024, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, ngày càng đạt hiệu quả cao, cụ thể đó là phối hợp trong tham gia góp ý xây dựng và thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp của HĐND tỉnh; trong việc thực hiện hồ sơ, quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự của địa phương; trong tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và kịp thời chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri của địa phương thuộc thẩm quyền Trung ương và tỉnh; trong xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong tổng hợp, trả lời và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trong hướng dẫn một số hoạt động đối với HĐND cấp xã. Trong quý, nổi bật là Tổ Đại biểu HĐND huyện Gò Công Tây đã tổ chức triển khai kế hoạch giám sát của Tổ Đại biểu HĐND huyện trên địa bàn 4 xã, việc này cần nhân rộng và phát huy hơn nữa trong thời gian tới, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu và hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tại đơn vị ứng cử.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa HĐND các cấp trong thời gian tới.

Ông Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, huyện cần nghiên cứu chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát; tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 trên địa bàn ứng cử; thực hiện việc tiếp công dân theo quy định và theo Quy chế tiếp công dân; chuẩn bị các nội dung có liên quan và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu

Các bài viết liên quan