Tiền Giang triển khai kế hoạch truyền thông Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư

(THTG) Chiều ngày 23-02, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch tuyên truyền cho sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch truyền thông Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Ảnh: Võ Duy

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số: 1762/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang và hội nghị xúc tiến đầu tư, qua đó quảng bá những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh, góp phần thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Tiền Giang đầu tư, hợp tác, phát triển. Hội nghị cũng nhằm tuyên truyền thành tựu kinh tế xã hội, tiềm năng, thế mạnh và chính sách mời gọi đầu tư của tỉnh, giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư kết hợp trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/chủ trương nghiên cứu dự án.

Theo kế hoạch thì tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội nghị, tuyên truyền các hoạt động chính, các hoạt động bên lề của hội nghị, nội dung các cuộc phỏng vấn trực tiếp ý kiến của lãnh đạo tỉnh và tuyên truyền về kết quả hội nghị.

Theo đó, các thành viên Tiểu ban truyền thông căn cứ kế hoạch tuyên truyền chung để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, góp phần cho sự thành công của hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh diễn ra trong thời gian sắp tới.

Thanh Triều 

Các bài viết liên quan