Lịch thi và thu hình

Lịch thi và thu hình chương trình “Đường đến vinh quang” tháng thi thứ sáu, năm học 2016 – 2017