Đoàn công tác của Cục Văn hóa cơ sở làm việc tại Tiền Giang

(THTG) Trong 02 ngày 10 và 11-12, Đoàn công tác Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến làm việc tại tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện tiêu chí 6 (tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa) và 16 (tiêu chí Văn hóa) của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

vlcsnap-2019-12-12-14h28m51s718

vlcsnap-2019-12-12-14h29m02s566

Quang cảnh buổi làm việc của Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Qua chuyến khảo sát thực tế tại huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 trên địa bàn Tiền Giang. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết: Qua quá trình thực hiện các tiêu chí trên, đã có sự chuyển biến tích cực. Tính đến nay, tỉnh Tiền Giang có 95/144 xã đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa đạt 65,97%; có 85/144 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,02%. Toàn tỉnh hiện có 139 nhà văn hóa, 95 Trung tâm văn hóa – Thể thao xã. Hằng năm, toàn tỉnh có trên 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 1.010/1.025 ấp, khu phố văn hóa, đạt 98,53%; trong đó có 8/11 đơn vị huyện, thành phố, thị xã đạt 100% ấp, khu phố văn hóa.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cũng đã cho biết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 tại các địa phương tỉnh Tiền Giang, trong đó đáng chú ý đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, nên hoạt động chuyên môn còn hạn chế; Việc thu chi trong hoạt động ở các đơn vị nhà văn hóa cấp xã còn vướng nhiều về cơ chế … Do đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam có những nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo kịp thời, để các địa phương cấp xã mạnh dạn xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại các đơn vị, cũng như các thiết chế văn hóa thể thao ở các xã nông thôn mới.

Công Luận