Đề nghị xét công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG) Ngày 16-11, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền giang chủ trì cuộc họp.

vlcsnap-2021-11-16-16h04m20s246.png

vlcsnap-2021-11-16-16h08m34s685.png

Quang cảnh cuộc họp xét công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Trần Liêm

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại, huyện Gò Công Tây có 12/12 xã đã chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã đạt, hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND huyện hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự và đủ thủ tục.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới tại huyện Gò Công Tây như: vấn đề xử lý rác thải bảo vệ môi trường; vấn đề thu hút đầu tư; có giải pháp giúp người dân thu nhập ổn định… Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã căn cứ thực tế, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và mức độ đạt Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Gò Công Tây đều thống nhất bỏ phiếu để xét công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý đề nghị công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

vlcsnap-2021-11-16-16h09m35s196.png

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trần Liêm

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các ngành liên quan căn cứ kết quả bỏ phiếu, hoàn chỉnh hồ sơ trình bộ, ngành Trung ương để tổ chức thẩm định công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Gò Công Tây tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Nguyễn Phong 

Tags: