Đắp đập, khoan giếng – chủ động phòng chống hạn, mặn cho 2 xã Tân Phong và Ngũ Hiệp

(THTG)  Để bảo vệ hơn 2.775 hecta vườn cây ăn trái của xã Tân Phong và Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, trong mùa khô 2021 này, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã đắp 17 đập ngăn mặn và khoan 14 giếng tầng sâu cung cấp nước ngọt tưới cho cây. Đến thời điểm này, 100% diện tích cây ăn trái ở 2 xã cù lao này an toàn với hạn, mặn và sinh trưởng, phát triển tốt.

vlcsnap-2021-03-17-10h56m13s900

vlcsnap-2021-03-17-10h57m26s019

vlcsnap-2021-03-17-10h58m39s852

Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã chủ động có những biện pháp phòng chống hạn, mặn tại 2 xã Tân Phong và Ngũ Hiệp. Ảnh: Minh Trí

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong tháng 3/2021, xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng trên sông Tiền ở mức xấp xỉ năm 2016, biên mặn 1g/lít có khả năng lấn cao lên thượng nguồn từ 60 đến 70 km, độ mặn cao nhất xuất hiện vào cuối tháng 3/2021. Hiện 2 xã cù lao Tân Phong và Ngũ Hiệp tiếp tục tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức phòng chống hạn, mặn, sử dụng nước tiết kiệm, không xử lí cho cây ra hoa trong thời điểm này, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ vườn cây ăn trái trong điều kiện có hạn, mặn, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến biên độ mặn để ứng phó thích hợp trong việc tưới nước cho cây.

vlcsnap-2021-03-17-10h57m36s170

Lãnh đạo UBND tỉnh đến kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn tại 2 xã trên. Ảnh: Minh Trí

Riêng chính quyền 2 xã đang tập trung sửa chữa các cống hiện có, gia cố nâng cấp các tuyến đê bao chống rò rỉ mặn và bảo đảm chống tràn khi nước thủy triều dâng cao. Đặc biệt, trong mùa khô năm nay, hàng chục hộ dân ở 2 xã cù lao này còn chủ động đào các ao trong vườn để trữ nước ngọt kết hợp với thả nuôi thủy sản, giảm áp lực về nguồn nước ngọt do nhà nước cấp đồng thời tăng được thu nhập cho gia đình./

Kim Nữ