Đã giải ngân 1.390 tỉ đồng vốn ngân sách cho Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(THTG) Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Tiền Giang, nguồn vốn ngân sách 2.186 tỉ đồng hỗ trợ cho Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã về đến tỉnh Tiền Giang, trong đó, có 1.390 tỉ đồng đã được giải ngân cho doanh nghiệp thi công dự án.

Kiem-tra-cao-toc-3-700x393Kiem-tra-cao-toc-700x393

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Ảnh: Việt Bình

Trước đó, vào ngày 27-11, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018. Theo đó, Bộ Tài chính có ý kiến hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 2.186 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 để thực hiện dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Văn bản nêu trên cũng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư theo quy định…

Thu-tuong-kiem-tra-duong-cao-toc-4-700x393

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê duyệt 2.186 tỉ đồng cho lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Trước đó, ngày 26-9-2019, nhân chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang về dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê duyệt 2.186 tỉ đồng cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (đây là phần vốn Chính phủ cam kết hỗ trợ cho dự án) và chỉ đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND tỉnh Tiền Giang sớm giải ngân cho dự án.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết, Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư là 12.668 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay là 10.482 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn 2.186 tỷ đồng, căn cứ Nghị định 63 của Chính phủ về việc quản lý dự án PPP, 2.186 tỷ đồng sẽ ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phần còn lại thực hiện một số hạng mục xây lắp.

Cụ thể, đối với công tác GPMB, sẽ tiến hành hoàn trả phần chi phí GPMB của tỉnh Tiền Giang đã ứng (278 tỷ đồng); hoàn trả cho Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) 1.445 tỷ đồng; tạm ứng theo hồ sơ chuẩn bị phê duyệt là 10 tỷ đồng, dự trù kinh phí GPMB cho các hạng mục bổ sung đang chuẩn bị trình phê duyệt là 53 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí GPMB Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là 1.786 tỷ đồng. Phần vốn còn lại sẽ thực hiện một số hạng mục xây lắp, trong đó ưu tiên thực hiện các hạng mục như: 22 km đường gom để phục vụ dân sinh; 3 cây cầu vượt với tổng mức đầu tư khoảng 360 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại là 39 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang sẽ tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để sử dụng cho công tác kiểm định chất lượng công trình, chi phí quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Phúc  Huy