Công nhận Thị xã Cai Lậy đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(THTG) Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản số 307 về việc công bố: Thị xã Cai Lậy đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

P.V