CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 25/03/2013 ĐẾN NGÀY 31/03/2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ HAI – NGÀY 25/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Học tập tấm gương đạo đức HCM

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên mục : Người cao tuổi

– 7h15Chương trình Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Tạp chí phát thanh ( PL của ngày chủ nhật )

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Địa chí phát thanh

– 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Ca khúc truyền thống (PL )

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Học tập tấm gương đđ HCM + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Câu chuyện truyền thanh

– 19h45Nhìn ra thế giới ( PL )

20h05Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình

– 21h00Thời sự Đài Tiền giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Địa chí phát thanh ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BA – NGÀY 26/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Văn nghệ địa phương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

9h05Trực tiếp chương trình : Quà tặng âm nhạc

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Chương trình : Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm

– 12h35 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Một lần tởn tới già

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05 Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Album của bạn

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 17h00Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục thi đua là yêu nước + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Tấu hài : Một lần tởn tới già( PL )

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL)

– 20h10Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Album của bạn

– 22h05Nhìn ra thế giới ( PL )

– 22h25Giới thiệu tác giả tác phẩm ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ TƯ – NGÀY 27/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 12h25 Du lịch qua sóng phát thanh

– 12h45 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Bác sĩ gia đình( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình: Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Vỡ cải lương : Biển mặn tình thâm

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Du lịch qua sóng phát thanh ( PL )

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ NĂM – NGÀY 28/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Chuyện gần chuyện xa

6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên mục : An toàn giao thông

– 7h15Chương trình Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Ca cổ

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế ( PL )

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước

– 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Hành khất Đại Hiệp

– 15h40Câu lạc bộ thể thao

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

– 17h00Chuyên mục : An toàn giao thông

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Chuyện gần chuyện xa + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Sân khấu-Trích đoạn : Hành khất Đại Hiệp ( PL )

– 20h00Bản tin An ninh trật tự ( PL )

20h05Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ SÁU – NGÀY 29/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục trả lời thư bạn nghe Đài

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới

– 6h25Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi

– 7h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương

– 7h15Chương trình Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca cổ chọn lọc

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50Thông tin công cộng

– 12h00Tiết mục : Biển đảo Việt nam

– 12h15Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )

– 12h35Chuyên mục : Xây dựng Đảng

– 12h55Nhạc không lời ( Nhạc chờ )

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Nghề Cascadeur

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Ca khúc truyền thống ( PL )

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )

– 17h00Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Đài Tiền Giang + Trã lời bạn nghe Đài + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Tiết mục : Câu chuyện truyền thanh

– 19h50Chuyên mục : Xây dựng Đảng( PL )

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

– 20h10Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )

– 22h25Tiết mục : Biển đảo Việt nam ( PL)

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THỨ BẢY – NGÀY 30/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Môi trường & cuộc sống

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi

– 6h40Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm

– 7h15Chương trình: Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Giai điệu quê hương

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

– 9h05Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Chương trình : Dạ khúc tri âm

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Sân khấu-Trích đoạn : Tâm sự loài rong biển

– 15h40Câu lạc bộ thể thao ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của trưa thứ năm )

– 17h00Chuyên đề : Phòng chống ma túy mại dâm ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự Tiền Giang + Tmục Môi trường & cuộc sống+Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Sân khấu-Trích đoạn : Tâm sự loài rong biển ( PL )

– 20h05Bản tin An ninh trật tự ( PL )

– 20h10Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc

– 22h15Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

22h55Bản tin cuối ngày

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH CHỦ NHẬT – NGÀY 31/03/2013

BUỔI SÁNG

5h00Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng

– 5h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay

– 5h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang

– 6h00Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 6h25Chương trình : Kể chuyện thiếu nhi

– 6h40Ca nhạc thiếu nhi

– 6h55Thông báo + Quảng cáo

– 7h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV

– 7h15Chương trình : Ca nhạc

– 7h50Tiết mục : Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

– 8h00Bản tin trong nước

– 8h05Chương trình : Ca khúc truyền thống

– 8h40Câu lạc bộ thể thao

– 9h00Bản tin kinh tế

– 9h05Chương trình : Ca nhạc nước ngoài

– 10h00Bản tin quốc tế

– 10h05Chương trình : Nghệ sĩ và cuộc đời

BUỔI TRƯA

– 11h00Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 11h20Thông tin khoa học kỷ thuật

– 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang

– 11h50 Thông tin công cộng

– 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh

BUỔI CHIỀU

– 13h00Bản tin An ninh trật tự

– 13h05Tấu hài : Siêu ẩm thực

– 13h40Nhìn ra thế giới

– 14h00Bản tin kinh tế

– 14h05Chương trình: Ca nhạc chon lọc

– 15h00Bản tin trong nước ( PL )

– 15h05Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện ( PL )

– 16h00Bản tin quốc tế ( PL )

– 16h05Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL của ngày thứ bảy )

– 17h00Chuyên mục : Tiếp chuyện bạn nghe đài + Hộp thư CTV ( PL )

– 17h15Thông báo + Ca nhạc

17h30Thời sự tổng hợp Đài Tiền Giang + Dự báo TT

BUỔI TỐI

18h00Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam

– 18h50Chương trình : Kể chuyệnthiếu nhi ( PL )

– 19h10Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )

– 19h30Chương trình Sân khấu truyền thanh :

Chập cải lương : Con trai người nữ tù

– 20h40Nhìn ra thế giới ( PL )

– 21h00Thời sự Đài Tiền Giang ( PL )

– 21h30Chương trình : Ca nhạc chọn lọc

– 22h25Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc

– 22h40Chương trình : Đọc truyện

– 22h55Bản tin cuối ngày