CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỪ NGÀY 09/04/2018 ĐẾN NGÀY 15/04/2018

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 09/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ Quốc Ca
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Họa mi hát
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Qua ngõ nhà em
- 12h45 Chuyên mục : Địa chỉ cần giúp ( Phát lại ngày 26/3/2018 )
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài *
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế *
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Bản tin trong nước *
- 15h05 Chương trình : Phát thanh công nhân
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống ….
- 16h45 Chuyên mục : Thiếu niên nhi đồng
- 17h00 Chương trình : Giới thiệu tác giả tác phẩm
Chủ đề : Phong cách truyện ngắn của Nguyễn Hiệp
- 17h15 Chương trình : ( Thông tin công cộng )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Họa mi hát
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 T Mục : Câu chuyện truyền thanh – Sông đau, tại ai?
- 19h45 Chuyên mục : Địa chỉ cần giúp ( Phát lại ngày 26/3/2018 )
- 20h05 Trực tiếp chương trình : Bác sĩ gia đình
Chủ đề : Phòng trị bệnh lao phổi
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Nhìn ra thế giới *
- 22h25 Chương trình : Giới thiệu tác giả tác phẩm *
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Thiên cơ bất khả lậu ” của Hà Nguyên Huyến
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 10/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Em yêu đất mỏ quê em
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp chương trình : Quà tặng cổ nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc
- 10h45 Chương trình : Giai điệu quê hương
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Tàu về quê hương
- 12h45 Chương trình : Bài hát tôi yêu
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài *
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Tọa đàm trực tiếp : Chủ đề _ Phòng chống bệnh ung thư
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ *
- 16h45 Chuyên mục : Tư vấn sức khỏe *
- 17h00 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Em yêu đất mỏ quê em *
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 Chương trình : Tấu Hài _ Cầm chắc chắc cầm
- 20h05 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc *
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chươn trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Nhìn ra thế giới *
- 22h25 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Cuối ngày tất niên ” của Lê Ngọc Minh
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 11/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Bé thích làm đẹp
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục : Khoa học công nghệ và cuộc sống
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Qùa tặng âm nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc
- 10h45 Chương trình : Giai điệu quê hương
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Tuyết lạnh
- 12h45 Chuyên mục : Tiền Giang hội nhập thế giới
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài *
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế *
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Trực tiếp : Đưa thông tin về cơ sở
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ *
- 16h45 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống
- 17h00 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Bé thích làm đẹp *
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 CT : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Tuyết lạnh *
- 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc *
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Nhìn ra thế giới
- 2225 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Bầu trời lặng lẽ ” của Lê Xuân Hưng
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 12/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Đi đâu mà vội mà vàng
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục : An ninh trật tự
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc
- 10h45 Chương trình : Giai điệu quê hương
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Về lại chiến khu
- 12h45 Chương trình : Bài hát tôi yêu
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài *
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế *
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Bản tin trong nước
- 15h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc *
- 15h45 Chương trình : Ca khúc truyền thống *
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 16h45 Chuyên mục : An ninh trật tự *
- 17h00 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Đi đâu mà vội mà vàng *
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 CT : Ca nhạc cải lương chọn lọc _ Về lại chiến khu *
- 20h05 Trực tiếp Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện
Chủ đề : Phòng trị bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Nhìn ra thế giới
- 22h25 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Bức thư thứ mười ” của Trần Thúc Hà
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 13/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Một ngày của bé
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Trực tiếp : Quà tặng âm nhạc
-
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc
- 10h45 Chương trình : Giai điệu quê hương
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Tiết mục : Biển đảoViệt Nam
- 12h25 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Rất khó tiếp cận
- 12h40 Chuyên mục : Xây dựng Đảng
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 CT : Tấu Hài_ Tấu Hài _ Cầm chắc chắc cầm
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Bản tin trong nước *
- 15h05 Chương trình : Hộp thư âm nhạc *
- 15h45 Chương trình : Ca khúc truyền thống *
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ *
- 16h45 Chuyên mục Tiếng nói từ các địa phương *
- 17h00 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Một ngày của bé *
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 TM : Câu chuyện truyền thanh _ Người truyền cảm hứng cho anh!
- 19h45 Chuyên mục : Xây dựng Đảng *
- 20h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc *
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Nhìn ra thế giới
- 22h25 Chương trình : Giai điệu quê hương *
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Cặp mắt chờ ” của Phát Dương
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 14/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h57 T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Đến chân trời khoa học
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên đề : Kinh tế
- 7h15 Chương trình : Phát thanh công nhân
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu
- 9h45 CT : Câu chuyện nông thôn
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : : Đưa thông tin về cơ sở
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Ngày cuối tuần
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Sân khấu – Trích đoạn : Đêm kinh hoàng
- 13h40 Chương trình : Góc nhìn chuyên gia
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Bản tin trong nước *
- 15h05 Chương trình : Bác sĩ gia đình ( PL của tối ngày 9 / 04 / 2018 )
Chủ đề : Phòng trị bệnh lao phổi
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h00 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 16h45 Chuyên đề : Kinh tế *
- 17h00 Chương trình : Bài hát tôi yêu ( PL của trưa thứ ba 10/04/2018 )
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Đến chân trời khoa học *
- 19h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay *
- 19h30 CT : Sân khấu – Trích đoạn : Đêm kinh hoàng *
- 20h05 CT : Quà tặng cổ nhạc ( PL CT của sáng ngày thứ năm 12/04/2018 )
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Chương trình : Góc nhìn chuyên gia
- 22h25 Chương trình : Bài hát tôi yêu ( PL của trưa thứ ba 10/04/2018 )
- 22h40 CT : Đọc truyện – “ Mùa nấm tràm ” của Nguyễn Thị Thu
- 23h00 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 15/04/2018

* BUỔI SÁNG *
- 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình + Nghi thức chào cờ
- 5h05 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang
- 5h45 Chuyên mục : Chung tay thích ứng biến đổi khí
- 5h57 * T Báo + Q Cáo :
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Tháng tư mộng mơ
- 6h40 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 7h00 Chuyên mục : Pháp luật với đời sống
- 7h15 Chương trình : Ca khúc truyền thống
- 7h30 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 CT : Ca nhạc cải lương chọn lọc ( PL của trưa thứ năm 12/04/2018 )
- 9h45 Chương trình : Câu chuyện truyền thanh ( PL của tối thứ sáu 13/04/18)
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ngày cuối tuần ( PL CT của trưa ngày thứ bảy )
* BUỔI TRƯA *
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay
- 11h25 * Thông báo + Q cáo
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin khoa học kỹ thuật
- 12h00 Bản tin văn hóa xã hội
- 12h05 Chương trình : Tạp chí phát thanh
* BUỔI CHIỀU *
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Chương trình : Ca nhạc theo yêu cầu ( PL của sáng thứ bảy )
- 13h40 Chương trình : Góc nhìn chuyên gia
- 14h00 Bản tin kinh tế
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc
- 14h40 Chương trình : Câu lạc bộ thể thao *
- 15h00 Bản tin trong nước *
- 15h05 Chương trình : Lắng nghe và trò chuyện ( PL của ngày 12 / 04 / 2017
Chủ đề : Phòng trị bệnh viêm tinh hoàn ở nam giới
- 16h00 Bản tin quốc tế *
- 16h05 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
- 16h15 Chương trình : Giai điệu trẻ
- 16h45 Chuyên mục : Pháp luật với đời sống
- 17h00 Chương trình : Bài hát tôi yêu ( PL của trưa thứ năm 12/04/2018 )
- 17h15 Thông tin công cộng ( Giới thiệu CT ..TB miễn phí của Đài )
*17h25 T Báo + Q Cáo :
- 17h30 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI *
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h49 Xướng ngôn chào sau tiếp âm và mời xem chương trình tiếp theo
- 18h50 Chương trình : Phát thanh công nhân
- 19h30 Chương trình Sân khấu truyền thanh :
Vỡ cải lương : Mùa thu ly biệt
- 21h00 Chương trình Thời sự thông tin tổng hợp *
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc *
- 22h05 Chương trình : Góc nhìn chuyên gia
- 22h25 Chương trình : Bài hát tôi yêu
- 22h40 CT : Đọc truyện – “Nghe tiếng chó tru” của Văn Định
- 22h55 Bản tin cuối ngày
- 23h00 Nhạc không lời