CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 29/01/2014

BUỔI SÁNG
5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay –Xây dựng nông thôn
mới ở Tiền Giang được và chưa được
5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết
6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân
6h55 Thông báo + Quảng cáo
7h00 Chuyên mục : Khoa học công nghệ & cuộc sống
7h15 Chương trình : Ca nhạc – Lắng nghe mùa xuân về
8h00 Bản tin trong nước
8h05 CT: Ca khúc truyền thống – Hoa phong lan mùa xuân
8h40 Câu lạc bộ thể thao
9h00 Bản tin kinh tế
9h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
10h00 Bản tin quốc tế
10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Xuân đất khách
* BUỔI TRƯA
11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
11h50 Thông tin công cộng
12h05 Chương trình : Đọc truyện – “ Xuân thì ” của Lý Lan
12h20 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch lai Châu
12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
* BUỔI CHIỀU
13h00 Bản tin An ninh trật tự
13h05 Ca cổ : Biên giới vào xuân
13h40 Nhìn ra thế giới
14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Xuân ơi về nhé
15h00 Bản tin trong nước ( PL )
15h05 Chương trình : Bác sĩ gia đình
16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )
17h00 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )
17h15 Thông báo + Ca nhạc
17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
18h45 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân ( PL )
19h03 Tiết mục : Pháp luật cần biết ( PL )
19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
19h30 Chương trình Sân khấu truyền thanh :
Vỡ cải lương : Cung chúc tân xuân
21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
22h25 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch Lai Châu
22h40 Chương trình : Đọc truyện – “ Hơi ấm ” của Bích Ngân
22h55 Bản tin cuối ngày