CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NGÀY 29/01/2014

BUỔI SÁNG
- 5h00 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình + Thể dục buổi sáng
- 5h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay –Xây dựng nông thôn
mới ở Tiền Giang được và chưa được
- 5h30 Thời sự Đài Tiền Giang + Tiết mục Pháp luật cần biết
- 6h00 Tiếp âm Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 6h25 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân
- 6h55 Thông báo + Quảng cáo
- 7h00 Chuyên mục : Khoa học công nghệ & cuộc sống
- 7h15 Chương trình : Ca nhạc – Lắng nghe mùa xuân về
- 8h00 Bản tin trong nước
- 8h05 CT: Ca khúc truyền thống – Hoa phong lan mùa xuân
- 8h40 Câu lạc bộ thể thao
- 9h00 Bản tin kinh tế
- 9h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài
- 10h00 Bản tin quốc tế
- 10h05 Chương trình : Ca cổ chọn lọc – Xuân đất khách
* BUỔI TRƯA
- 11h00 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 11h20 Thông tin khoa học kỷ thuật
- 11h30 Chương trình thời sự Đài Tiền Giang
- 11h50 Thông tin công cộng
- 12h05 Chương trình : Đọc truyện – “ Xuân thì ” của Lý Lan
- 12h20 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch lai Châu
- 12h40 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài chọn lọc
* BUỔI CHIỀU
- 13h00 Bản tin An ninh trật tự
- 13h05 Ca cổ : Biên giới vào xuân
- 13h40 Nhìn ra thế giới
- 14h00 Bản tin kinh tế ( PL )
- 14h05 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc – Xuân ơi về nhé
- 15h00 Bản tin trong nước ( PL )
- 15h05 Chương trình : Bác sĩ gia đình
- 16h00 Bản tin quốc tế ( PL )
- 16h05 Chương trình : Ca nhạc nước ngoài ( PL ct lúc 9h05 )
- 17h00 Chuyên mục Khoa học công nghệ và cuộc sống ( PL )
- 17h15 Thông báo + Ca nhạc
- 17h30 Trực tiếp chương trình Thông tin tổng hợp
* BUỔI TỐI
- 18h00 Tiếp âm thời sự Đài tiếng nói Việt Nam
- 18h45 Chương trình : Ca nhạc thiếu nhi – Hoa xuân ( PL )
- 19h03 Tiết mục : Pháp luật cần biết ( PL )
- 19h10 Chuyên mục : Nông thôn ngày nay ( PL )
- 19h30 Chương trình Sân khấu truyền thanh :
Vỡ cải lương : Cung chúc tân xuân
- 21h00 Chương trình Thông tin tổng hợp ( PL )
- 21h30 Chương trình : Ca nhạc chọn lọc ( PL )
- 22h25 T mục : Du lịch qua sóng phát thanh – Du lịch Lai Châu
- 22h40 Chương trình : Đọc truyện – “ Hơi ấm ” của Bích Ngân
- 22h55 Bản tin cuối ngày