Chính phủ báo cáo về chống lãng phí, trình vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Phiên họp thứ 10, khai mạc sáng nay 14/4 và dự kiến kéo dài đến 26/4.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 5 dự án luật: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

thuong_vu_quoc_hoi_phien_9

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Liên quan công tác giám sát, Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và Đề án, dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022.

Chính phủ cũng sẽ có báo cáo để xin ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; trình xem xét, quyết định số lượng thành viên của Uỷ ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

Ngoài ra, các nội dung như dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa; phương án phân bổ vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó, xem xét về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi kinh tế và phương án điều hòa vốn Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cũng được thảo luận nếu Chính phủ kịp trình.

Phiên họp cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Nguồn: vov.vn