Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017

          (THTG) Ngày 01/03, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Untitled 1

         Ảnh : Đoàn Phát 

         Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình và nội dung huấn luyện năm 2017, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Kỷ cương, chính quy, chất lượng và sẵn sàng chiến đấu”, qua đó nhằm giáo dục, động viên mọi cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, tính chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các nội dung huấn luyện năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu trong huấn luyện chiến đấu, đơn vị cần phải khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, chống tư tưởng ngại khổ ngại khó; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo an toàn, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ của đơn vị, tạo đột phá trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật và xây dựng chính quy. Tăng cường huấn luyện nghiệp vụ công tác biên phòng và pháp luật, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật trong trong chiến đấu, làm tốt công tác xây dựng đơn vị chính quy và đẩy mạnh huấn luyện phòng chống cháy nổ, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

                                                                             Đoàn Phát