Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết công tác quý 1/2022

(THTG) Chiều ngày 07-4, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022.

Trong quý I, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn ổn định, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt đối với công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực đã được thực hiện tốt, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

vlcsnap-2022-04-08-09h25m45s220.png

vlcsnap-2022-04-08-09h26m04s366.png

vlcsnap-2022-04-08-09h28m54s770.png

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác quý 1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Trong quý II năm 2022 công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác sinh hoạt về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 và các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; công tác kiểm tra, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức liên quan đến công tác tuyên giáo.

Tại hội hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tham các cuộc thi, giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) cấp tỉnh năm 2022, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 – 2022 và giải báo chí viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2 do học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

vlcsnap-2022-04-08-09h30m40s634.png

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã lưu ý và đề nghị các đơn vị, địa phương cần thực hiện có chiều sâu về một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí, ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại; lĩnh vực khoa giáo, nghiên cứu dư luận xã hội; công tác lý luận chính trị; tham mưu cho cấp ủy về sơ kết, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định 238 của Ban Bí thư.

Mạnh Cường