CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/11/2023

BUỔi SÁNG 5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 5h03 Thể dục buổi sáng 5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 36 6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông 6h20 Làm chủ tay lái : Người ngồi sau ô tô không thắt dây an […]