Kỳ vọng của Doanh nghiệp và Nhà đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang 2018

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FSau+Hoi+Nghi+Xuc+Tien-1.mp4

Video cùng chuyên mục