Chuyên đề 18.9 – Hội nông dân TPMT với những kết quả nổi bậc trong việc thực hiện phong trao thi đua yêu nước

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục