Truyền hình thành phố Mỹ Tho (12.7.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTtok.phattoi+Ngay+12+7+2019+Thmytho+Goi+Lai-1.mp4

Video cùng chuyên mục