Truyền hình thành phố Mỹ Tho (02.8.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTtok.phat+Chieu+02+08+2019+Truyen+Hinh+My+Tho-okdl-1.mp4

Video cùng chuyên mục