Tiền Giang đề ra giải pháp khắc phục 131 trạm nước kém chất lượng và nhiễm asen

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F131-caynuoc-asen-1.mp4

Video cùng chuyên mục