Tấm lòng của những Thầy thuốc tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục