Quốc hội thảo luận về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục