Phóng sự “Tiền Giang khởi động tháng hành động vì trẻ em năm 2019″

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPs+Tuoi+Tre+Tien+Giang-1.mp4

Video cùng chuyên mục