Phóng sự “Chỉ thị 40 – làn gió mới tiếp sức hộ nghèo”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục