Phóng sự “Chỉ thị 40 – làn gió mới tiếp sức hộ nghèo”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhong+Su+Ngan+Hang+Chinh+Sach+2482019-1.mp4

Video cùng chuyên mục