Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang thăm gia đình chính sách ở Huyện Châu Thành

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục