Nuôi chồn hương – Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao từ vùng nước mặn Gò Công Đông

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục