Nông dân Chợ Gạo làm giàu từ bưởi da xanh

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FBuoi+da+xanh+cho+Gao-1.mp4

Video cùng chuyên mục