Nhiều người còn thờ ơ với dịch sốt xuất huyết!

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FD%E1%BB%8Bch+Sot+Xuat+Huyet-1.mp4

Video cùng chuyên mục