Siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục