Tiền Giang bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 trong cộng đồng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục