Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đem lại hiệu quả kinh tế cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục