Hội viên Hội Người mù huyện Chợ Gạo ổn định cuộc sống nhờ dự án nuôi bò sinh sản

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FHoi+Nguoi+Mu-1.m4v

Video cùng chuyên mục