Hiệu quả từ việc chăm sóc, cách ly F0 tại nhà của TP. Mỹ Tho

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục