Đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống 06.08.2015

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục