“Địa chỉ nhân đạo” – Điểm tựa cho người bệnh hiểm nghèo

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FDiem+Tua+Cho+Nguoi+Ngheo-1.mp4

Video cùng chuyên mục