Cơ quan điều tra tạm giam các phần tử quá khích

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FBat-doituongquakhich-1.mp4

Video cùng chuyên mục