Chuyên đề 9.12 – Hiệu quả từ mô hình nuôi lươn thương phẩm trong bể xi măng

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục